Regulamin korzystania ze strefy SPA Bliżej Nieba

 1. Korzystanie ze strefy SPA jest płatne (50 zł/osoba/dzień). W cenie: korzystanie ze strefy SPA w godzinach 19:00-22:00, szlafrok, ręcznik, klapki jednorazowe.  
 2. Przed wejściem na teren strefy SPA i przed rozpoczęciem korzystania z poszczególnych urządzeń należy zapoznać się z regulaminem oraz obowiązującym cennikiem. 
 3. Ze strefy SPA mogą korzystać tylko osoby powyżej 16 roku życia. 
 4. Osoby przebywające w saunach deklarują pełną zdolność fizyczną i zdrowotną do korzystania z tego typy zabiegów i ponoszą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia. 
 5. W saunach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz środków odurzających. 
 6. Z sauny nie mogą korzystać osoby:
  – z podwyższoną temperaturą,
  – z nowotworami,
  – chore, które powinny leżeć w łóżku,
  – cierpiące na stany zapalne organów wewnętrznych (choroby serca, naczyń krwionośnych itp.)
  – z nadciśnieniem tętniczym, po udarach,
  – z chorobami spazmatycznymi,
  – cierpiące na alergię i choroby skóry,
  – z chorobami układu nerwowego, płuc, nerek, wątroby,
  – chore na tarczyce,
  – w ciąży,
  – chore na padaczkę (epilepsję),
  – kobiety w czasie menstruacji,
  – z ostrymi urazami stawów (w ciągu 48 godzin),
  – ze stwardnieniem rozsianym,
  – z hemofilią i innymi skłonnościami do krwotoków,
  – z grzybicą skóry,
  – pierwszy miesiąc po operacji lub zabiegu. 
 7. W saunie nie należy przebywać w okularach i szkłach kontaktowych. 
 8. Przed rozpoczęciem kąpieli w saunie należy dokładnie umyć ciało pod prysznicem z użyciem mydła a następnie wytrzeć do sucha. 
 9. Przed wejściem do pomieszczenia sauny należy bezwzględnie zdjąć obuwie. 
 10. Zalecane jest wchodzenie do sauny nago z owinięciem ciała ręcznikiem. 
 11. W saunie siadamy w zrelaksowanej pozycji, z kolanami podciągniętymi do ciała tak, aby stopy znalazły się w tej samej temperaturze, co reszta ciała. 
 12. W saunie siedzimy tylko na własnym ręczniku. Należy unikać kontaktu ciała z ławką. 
 13. Po opuszczeniu gorącego pomieszczenia należy usiąść w pozycji pionowej, tak aby krążenie mogło się znowu dostosować. 
 14. Przebywając w saunie i w czasie odpoczynku można spożywać wodę mineralną. Ze względów bezpieczeństwa nie należy wnosić do sauny napojów w opakowaniach szklanych. 
 15. Do sauny należy wchodzić ok. 2 h po posiłku. 
 16. Po pobycie w saunie nie zaleca się wysiłku fizycznego. 
 17. Osoby początkujące stosują tylko jeden etap kąpieli, to znaczy nagrzewanie i ochłodzenie, natomiast osoby przyzwyczajone stosują dwa etapy. 
 18. Zaleca się, aby korzystać z sauny raz na tydzień, zwykle w tym samym dniu tygodnia. Regularne korzystanie z sauny pozwala na skuteczną ochronę organizmu przed przeziębieniami i grypa. 
 19. W przypadku złego samopoczucia należy bezwzględnie przerwać zabieg i wezwać pomoc. 
 20. Regulacja temperatury w saunie należy do obsługi (nie wolno samodzielnie zmieniać parametrów temperatury pieca). 
 21. Korzystanie ze strefy SPA jest równoznaczne z tym, że osoba zapoznała się i akceptuje wszystkie powyższe punkty regulaminu. 
 22. Bliżej Nieba nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia powstałe na skutek złamania zasad niniejszego regulaminu. 
 23. Na terenie sauny zabrania się:
  – biegania po terenie i hałasowania oraz głośnego prowadzenia rozmów,
  – wchodzenia na elementy konstrukcyjne saun nieprzeznaczone do tego celu,
  – wnoszenia do pomieszczeń saun naczyń, resztek jedzenia i wszelkich przedmiotów obcych,
  – wnoszenia oraz spożywania na terenie sauny napojów alkoholowych,
  – niszczenia i uszkadzania wyposażenia,
  – nieobyczajnego zachowania bądź zachowania uznanego społecznie za nieprzyzwoite lub obraźliwe. 
 24. Po godzinie 22:00 należy opuścić strefę SPA.